Sözleşmeler & politikalar

Elektronik Haberleşme Güvenliği Politikası

İLKELER

JETLEXA Teknoloji Anonim Şirketi, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine sahiptir.

JETLEXA Teknoloji Anonim Şirketi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan genel veri işleme ilkelerini güncel haliyle takip etmektedir.

GÜVENLİK

JETLEXA Teknoloji Anonim Şirketi, kişisel verilerin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK’ya, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. Bu güvenlik tedbirlerini, teknolojik imkânlar göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun düzeyde alır.

ELEKTRONİK POSTA KURALLARI

E-posta ve ekleri, e-postada gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özel ve gizli olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 25 Mayıs 2018 tarihli Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında kişisel veriler içerebilmektedir. Bu e-posta ve eklerinin tarafınıza gönderim amacı ile orantılı olarak kullanılması kanuni bir zorunluluktur.

E-postanın içermekte olduğu Gizli Bilgiler ve Kişisel Veriler, gönderim amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz, arşivlenemez, ilgili kişinin ve şirketimizin onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.

Gizli Bilgiler ve Kişisel Verilerin gönderim amacı gerçekleştiğinde yasal süreler içerisinde tarafınızdan imha edilmesi gerekmektedir.

Gizli Bilgiler ve Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu tarafınıza ait olup herhangi bir ihlal halinde şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

E-posta mesajı virüslere karşı anti-virüs sistemleri tarafından taranmıştır. Ancak yollayıcı, bu e-posta mesajının- virus koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virus içermediğini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

Bu e-postanın muhatabı olmamanıza rağmen size ulaşmış olması halinde e-postayı derhal imha ederek bu durumu gecikmeksizin tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.