Legal technology

İş Akışınızı Yeniden Düşünün

sözleşme yönetimi
Sözleşme Yönetimi, JETLEXA

Büyük projeler, yoğun saatler ve iş birliğinin sağlanması. İşte bu konular şirketinizin iş akış stratejisini belirleyen temel unsurlardır. Öyle ki, yürütülen proje kapsamında oluşturulan dokümanlarda oluşabilecek uyumsuzluklar ve hatalar şirketinizi büyük zarara uğratmaktadır. Bu sebeple oluşturulan yazılı dokümanların belirlenmiş iş akışı süreçlerine tabi tutularak uygunluk denetiminden geçirilmesi gerekmektedir.

Günümüz çalışma hayatındaki projelerin kapsamı düşünüldüğünde şirket içinde departmanlar arası ve şirket dışı danışmanlıklar ile iş birliği içinde olmak bir şart haline gelmiştir. Bütün bu organizasyon içinde iş akışı şemanızı doğru oluşturmanız ve yönetebilmeniz hayati önem taşımaktadır. 

İş akışı kavramı iş hayatımızın yoğunlaşması ile birlikte ortaya çıkmıştır. Artan iş birliği gereksinimi ve hızlı karar alabilme becerisinin şirketler için önem arz etmeye başlaması dolayısıyla olası senaryolar için önceden planlama yapmaya başlanmıştır. İş akışı teriminin tanımı ise tamamen bahsetmiş olduğumuz gereksinimlere bağlı olarak şekillenmiştir.


İş akışı, bir şirketin farklı farklı varyasyonlardaki senaryolar için önceden oluşturulmuş istişare, kontrol ve onay gibi adımların planlamasının yapıldığı süreç yönetimi olarak tanımlanmalıdır. Zaman içinde mesleki tecrübe arttıkça neredeyse yüzde yüz oranında isabetli iş akışları planlanabilmeye başlanmıştır.

İş akışı yönetimi iyi yapıldığında projelerinize hız kazandırırken kötü yönetilen iş akışları ise zaman kaybetmeye yol açacaktır.

Bu sebeple iş akışınızı oluştururken ilgili tüm kişilerin rollerinin belirli olması gerekmektedir. Geçirgen roller tek bir adımda yoğunluk oluşturarak zaman kaybına yol açacağı için ilgili kişilerin rollerinin açıkça belirlenmesi gerekir. Ek olarak iş akış süreci içerisinde onay alma şartları açıkça belirlenmelidir. Onay şartlarının açıkça belirlenmemesi onay gerektirmeyen bir belgenin onay sürecine dahil olması gibi sonuçlar doğurarak sürecin uzamasına sebep olacaktır.  

Hukuk ekipleri için iş akışı olgusu büyük önem taşımaktadır. Oluşturulan sözleşmelerin uyumluluk kontrollerinin yapılması ve sözleşme toplam bedeline göre şirket içi organizasyonda kim tarafından onaylanması gerektiğinin önceden belirlenmiş olması süreç yönetimini hızlandıran etmenlerdir. 

JETLEXA sözleşme yönetim sistemi ile ekip arkadaşlarınızı bir araya toplayabilir ve herkesin rollerini belirleyebilirsiniz. Bu şekilde sözleşme süreçlerinizde iş akışınızı hızlandırabilir ve iş birliğini kolayca sağlayabilirsiniz.